Skip to main content

Cookie policy

Om cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen och kommer då ihåg din dator vid nästa besök. Cookies kan också skickas till andra webbplatser som kan använda dem. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Vissa funktioner kräver användning av cookies för att fungera, andra underlättar för dig som besökare.

Hur kontrollerar jag användningen av cookies?
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator, eller välja vilken typ av cookies som ska användas, kan du ställa in detta i inställningarna på din webbläsare.

För att undvika lagring av cookies:

  • I de flesta webbläsares inställningar kan cookielagring helt blockeras. Vissa webbplatser fungerar då sämre.
  • Det finns också en inställning i webbläsaren för acceptans av varje ny cookie som dyker upp.
  • Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Inställningar som gjorts tidigare på besökta webbplatser försvinner.
  • Nyare webbläsare har ofta stöd för privat surfing. Alla cookies raderas då webbläsaren stängs ner.

WordPress
Vår webbplats är byggd med CMS:et WordPress. Tillägget vi använder för att ge dig valet att godkänna eller lämna platsen genererar cookie för att minnas döljandet av cookiebar.

Google Maps / Leaflet maps
Vi använder Google/Leaflet Maps, vilket genererar cookies.

Google Anaytics
Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).

Vid användning av webbsidan genereras cookies som inhämtar information om användning av webbsidan (inklusive er IP-adress). Informationen lagras och vidarebefordras av Google på servrar i U.S.A. Vissa cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, andra för att få kännedom om vilka operativsystem, vilka webbläsare och vilka plattformar som besöken sker ifrån. Vi kan avläsa hur vår webbplats används, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Information hjälper oss att utveckla och optimera vår webbplats.

Måltidsfabriken bedriver idag olika former av serviceuppdrag som omfattar allt ifrån att transportera blodprover och läkemedel till att producera näringsriktiga måltider åt skolor och äldreboenden. Nedanför kan du läsa mer om våra olika tjänster och kontakta oss gärna vid frågor eller förfrågningar.

Integritetspolicy

Den här informationen sparar vi:
Informationen vi sparar är den du aktivt lämnar till oss, såsom e-postadress och telefonnummer när du fyller i vårt kontaktformulär. Måltidsfabriken köper aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas ur vårt system genom att skicka oss ett mail.

Vi använder informationen till:
Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, och skräddarsy vårt erbjudande till dig och för att du ska få en bättre upplevelse i vår kommunikation.

Följande personer tar del av informationen:
Det är endast anställda hos Måltidsfabriken som har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

Vilken lagtext hänvisar till för att få lagra informationen och för att få hantera den:
Vi hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

Behandling av personuppgifter
Måltidsfabriken värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Måltidsfabriken sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen[1] (GDPR).
Måltidsfabriken avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium, sociala medier och liknande instanser.

Syftet med insamling av personuppgifter
Kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härledas till dig som person. Måltidsfabriken behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar.

Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.
Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.

Laglig grund
Måltidsfabriken behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. Vi inhämtar samtycke, där detta så krävs, innan vi påbörjar behandling av dessa.

Ditt godkännande
Genom att du har givit ditt samtycke på hemsidan samtycker du till att Måltidsfabriken i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Måltidsfabriken samtycker du även till att motta

information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e- postadress till oss. Måltidsfabriken äger rätt att dokumentera din kommunikation med oss.
Du har rätt att från Måltidsfabriken få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter blir raderade hos Måltidsfabriken.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till transport@maltidsfabriken.se eller genom att avregistrera dig i något av våra utskick. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Måltidsfabriken att vidta rättelseåtgärder.

Kontaktinformation
Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Måltidsfabriken AB
C/o Genetor
Kungstorget 8
252 78 Helsingborg
transport@maltidsfabriken.se

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Måltidsfabriken bedriver idag olika former av serviceuppdrag som omfattar allt ifrån att transportera blodprover och läkemedel till att producera näringsriktiga måltider åt skolor och äldreboenden. Nedanför kan du läsa mer om våra olika tjänster och kontakta oss gärna vid frågor eller förfrågningar.