Skip to main content

Vi erbjuder skräddarsydda service- och leveranstjänster över hela landet

Några av våra kunder

Skräddarsydda servicetjänster

Dina behov styr våra tjänster. Genom att lokalisera era behov kan vi skräddarsy olika servicelösningar. Måltidsfabriken bedriver idag olika former av serviceuppdrag som omfattar allt ifrån att transportera blodprover och läkemedel till att producera näringsriktiga måltider åt skolor och äldreboenden.

Våra tjänster

Måltidsfabriken bedriver idag olika former av serviceuppdrag som omfattar allt ifrån att transportera blodprover och läkemedel till att producera näringsriktiga måltider åt skolor och äldreboenden. Nedanför kan du läsa mer om våra olika tjänster och kontakta oss gärna vid frågor eller förfrågningar.

Expressleverans / Expressbud

Måltidstransport

Samordnad distribution

Måltidsservice

Äldreomsorg
Skolmat

Om oss

Vår affärsidé

Vi erbjuder skräddarsydda, kvalitativa och hållbara servicelösningar. Vi kompletterar våra kunders verksamheter genom ett nära samarbete och en hög servicenivå för att fullgöra hela leveranskedjan.

Vårt ansvar

Genom vår transportverksamhet så utgör vi en stor miljöpåverkan och att minska vår klimatpåverkan ser vi som en självklarhet. Vi arbetar ständigt med att se över våra mål för verksamheten, våra uppsatta mål idag är att vara klimatneutrala år 2030.

I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi även med sociala frågor. Vi arbetar aktivt med att främja integrationen och skapar arbetstillfällen för

människor som länge stått utanför arbetsmarknaden. Vi vill skapa inkluderande, jämställda arbetsplatser för alla typer av människor.

Måltidsfabrikens historia

2016

Måltidsfabriken grundas och specialiserar sig inom måltidsservice. Bolaget får sitt första uppdrag av Migrationsverket där man producerar, transporterar och serverar 4 500 måltider per dag.

2017

På grund av drastiskt minskat behov från Migrationsverket så avvecklar bolaget sina verksamheter och tvingas reducera personalstyrkan till två anställda och omsätter detta året ca. 2 MSEK. Bolaget uppdaterar sitt tjänsteerbjudande med måltidsservice mot skola och omsorg.

2018

Måltidsfabriken breddar sitt tjänsteerbjudande genom att bedriva måltidstransporter externt och Salems kommun blir bolagets första kund utanför Skåne. Under året växer man i snabb takt och etablerar sig även i Jönköping, Flen, Piteå, Älvsbyn och Mönsterås.

2019

Under året fortsätter man att utöka verksamheten och man etablerar sig i Strängnäs, Sundsvall och Eskilstuna.

2020

Bolaget breddar sitt tjänsteerbjudande med Samordnad Varudistribution, Trelleborgs kommun ger Måltidsfabriken förtroendet att starta upp och bedriva samordnad varudistribution som en ny implementerad verksamhet för kommunen. Under året har bolaget fortsatt tillväxt med nya etableringar i Malmö, Skellefteå, Västervik, Oskarshamn, Kalmar, Trelleborg samt Motala. Bolaget förstärker även sin position i Stockholmsregionen genom att överta måltidstransporterna för Botkyrka, Sundbyberg och Stockholms kommun. På samma vis förstärker bolaget sin position i Norrbotten genom att överta måltidstransporterna i Piteå kommun där man varit etablerad sedan 2018.

2022

Stort fokus läggs på digitalisering och uppbyggnad av rutiner samt förstärkning av kompetensen inom bolaget gällande logistik och samordnad varudistribution. Detta för att bygga rätt förutsättningar att kunna växa på.